Nội dung

Pegaxy

PEGAXY 2D – Cập nhật phiên bản 2.0

Pegaxy đã phát hành thành công bản Beta (phiên bản 2D) của Pegaxy vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. Bản phát hành này bao gồm vật phẩm tối thiểu để đua hoặc MVP của trò chơi – racing, breeding, marketplace, assets, renting. Chúng tôi cố tình phát hành sớm để người dùng có thể Q&A trò chơi cùng với chúng tôi. Đúng như dự đoán, đã có lỗi hoặc sự cố và nhóm của chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm để giải quyết chúng. Đây là bản thống kê và cập nhật phát triển cho tháng 11 năm 2021:

THỐNG KÊ THÁNG 11:

Tổng lưu thông Pega : 20, 6 92

Tổng số Pega Baby : 15.740

Tổng số Pega Đã Racing : 13.825

Tổng số Races : 200.467

Tổng số VIS thưởng : 35.288.547

Tổng Khối lượng giao dịch trên Marketplace (USD) : $1.392.888

Tổng khối lượng giao dịch đấu giá (USD) : $17.562

Tổng Doanh thu (USD) : 42.664,70 USD (21.718 PGX + 37.482 USDT)

Tổng danh sách cho thuê : 27.446

Tổng giao dịch thuê thành công : 25.535

RACING:

 • FIXED – Cuộc đua trực tiếp và video phát lại hiển thị các kết quả khác nhau.
 • FIXED – Kết quả cuộc đua và thời gian hiển thị khác nhau.
 • FIXED – Màn hình kết quả cuộc đua hiển thị vị trí khác với kết quả trên đường đua của bạn.
 • FIXED – Người chơi không thấy phần thưởng VIS của họ ngay sau cuộc đua.
 • Người dùng không còn có thể đua nhiều tab hoặc thoát khỏi cuộc đua giữa chừng và đua Pega thứ hai.
 • FIXED: Chủ sở hữu nhận được các phần thưởng khác nhau.
 • Chỉnh sửa cân bằng Pega.
 • Giảm thời gian đua. Thời gian trung bình mất 1 phút 15 giây.

MY ASSETS:

 • Thêm kết quả cuộc đua của từng Pega. Nhấp vào Pega để xem kết quả cuộc đua gần đây của nó trong phần lịch sử cuộc đua.
 • Thêm VIS kiếm được cho mỗi cuộc đua. Nhấp vào Pega của bạn để xem thu nhập của nó qua phần lịch sử đua.
 • Đã xóa cột tổng giải thưởng.
 • Thêm khả năng xem thời gian hồi breeding khi Pega ở chế độ thuê.

SALE HISTORY:

 • Thay đổi tên “Listing History” thành “Sale History”
 • Tab Lịch sử bán hàng sẽ chỉ hiển thị các giao dịch thành công giữa 2 người dùng. Nếu chủ sở hữu liệt kê và hủy danh sách Pega mà không có bán, nó sẽ không hiển thị trong phần này.

RENTING:

 • Thêm tab “Pay Rent Fee” hoặc “Share Profit” để lọc Pega cho thuê.

Các bản cập nhật này dựa theo nhu cầu của cộng đồng cùng với các lỗi rõ ràng. Chúng tôi nhận thấy lợi ích của việc thực hiện Q&A cùng với cộng đồng là rất cao và chúng tôi dự định tiếp tục phương pháp này với mọi bản cập nhật trò chơi trong tương lai.