Phân tích

Giới thiệu về Troy (TROY) – IEO tiếp theo trên Binance

Binance rất vui mừng thông báo dự án tiếp theo trên Binance Launchpad – Troy (TROY). Việc bán mã thông báo Troy sẽ tuân theo định dạng xổ số & airdrop, với việc ghi lại số dư BNB của người dùng đã bắt đầu vào 2019/11/03 00:00 AM (UTC).

Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng trong 30 ngày từ 2019/11/03 00:00 AM (UTC) đến 2019/12/03 00:00 AM (UTC). Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là trung bình của 30 ngày, nhưng sử dụng phép tính Số dư BNB trung bình hàng ngày được công bố trước đây tại đây.

Chi tiết về TROY Airdrop

30.000.000 mã thông báo TROY (khoảng 150.000 USD) sẽ được phân chia và cung cấp cho tất cả những người tham gia launchpad không có vé trúng thưởng.

Số lượng airdrop token được phát cho mỗi người tham gia không có vé trúng thưởng sẽ được tính là = (Số lượng vé không giành được của mỗi người tham gia không trúng thưởng / Tổng số vé không trúng thưởng của tấc cả những người tham gia) x 30.000.000 TROY mã thông báo. Xin lưu ý rằng nếu bạn có một vé trúng thưởng, bạn sẽ không đủ điều kiện cho airdrop.

Chi tiết về TROY Token Sale : 

 • Token Name: Troy (TROY)
 • Launchpad Hard Cap: 4,000,000 USD
 • Total Token Supply: 10,000,000,000 TROY
 • Số lượng token dành choo Binance Launchpad: 800,000,000 TROY (8% of Total Token Supply)
 • Giá IEO : 1 TROY = 0.005 USD (price in BNB will be determined prior to the lottery draw date)
 • Hình thức bán token: Xổ số & Airdrop
 • Tổng số vé trúng thưởng: 20,000
 • Giá trị mỗi vé trúng thưởng: 200 USD (40,000 TROY)
 • Tổng Airdrop Pool: 40,000,000 TROY 
 • Token dùng để mua: BNB only
 • TROY được phát hành dưới dạng BEP2 trên binance chain. 

Mốc Thời gian xổ số:

2019/11/03 00:00 AM (UTC) đến 2019/12/03 00:00 AM (UTC): Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính bằng ảnh chụp nhanh hàng giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 30 ngày. Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 30 ngày này sẽ xác định số lượng vé mà bạn có thể yêu cầu.
2019/12/03 06:00 AM (UTC): Yêu cầu vé sẽ mở vào thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 24 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua mã thông báo cùng một lúc, trước khi hoàn thành yêu cầu vé. Xin lưu ý rằng người dùng sẽ chỉ có thể yêu cầu vé một lần.
2019/12/04 06:00 AM (UTC): Khiếu nại vé đóng cửa và rút thăm xổ số bắt đầu.
2019/12/04 08:00 AM (UTC): Vé trúng thưởng được công bố và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ từ mỗi tài khoản người dùng chiến thắng. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ BNB trong tài khoản trao đổi giao ngay của mình để được khấu trừ trong vòng 24 giờ nếu bạn có vé trúng thưởng. Xin lưu ý rằng BNB trong các đơn đặt hàng mở, tài khoản ký quỹ hoặc sản phẩm cho vay sẽ không đủ điều kiện để được khấu trừ.
2019/12/04 08:00 AM (UTC): Sau thời gian này, chúng tôi sẽ phát sóng các mã thông báo TROY cho tất cả những người tham gia không có vé trúng thưởng và cả những người dùng đủ điều kiện không tham gia.

Thông tin về dự án Troy:

Website: https://www.troytrade.com/

Whitepaper: Troy (TROY)

Telegram:https://t.me/TroyTrade_Official

Twitter: https://twitter.com/troytrade

Facebook: https://medium.com/troy-trade

Về Chúng tôi – TAG:

Telegram: https://t.me/TAG_Community

Twitter:  https://twitter.com/TAGGroup4  

Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2409337176021917/     

website: https://tag-chain.app https://tag-chain.news https://tag-chain.io